Контакты

Адрес: Украина, 61105 Харьков, ул. Ньютона, 3
Тел.: +38 (057) 766-28-24, 766-28-35   |   Факс.: +38 (057) 766-28-99, 766-28-79
E-mail: stoma@stoma.kharkov.ua

Отдел сбыта: тел. (057) 766-28-57, 766-28-54
Е-mail: sbut.stoma.jsc@gmail.com

Отдел снабжения: тел. (057) 766-28-67
Е-mail: snab.stoma@gmail.com